POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

MEDIDERMA, S.L., ia foarte în serios confidențialitatea datelor dvs. personale colectate pe această pagină web. Prin următoarea politică de confidențialitate, MEDIDERMA, S.L. informează toți UTILIZATORII paginii web: www.mediderma.ro, cu privire la diferitele moduri de utilizare ale datelor dumneavoastră personale, cu scopul de a vă permite să decideți, în mod liber și voluntar, dacă doriți să furnizați informațiile solicitate. 

MEDIDERMA, S.L., își rezervă dreptul de a modifica această Politică pentru a o adapta la noua legislație, la criteriile jurisprudențiale, la practicile din sector sau la interesele entității. Orice modificare a Politicii va fi anunțată din timp, astfel încât să fiți informat complet asupra conținutului acesteia.

1. Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

MEDIDERMA, S.L. (denumită în continuare Mediderma) este entitatea care deține poziția de Operator de date cu caracter personal pentru datele personale furnizate de dumneavoastră.

Detalii de contact: Str. AGHIREȘ, Nr. 1B, Et. 3, Sector 2, 020265, Bucuresti, Romania.

E-mail de contact: info.romania@sesderma.com

Datorită naturii produselor și serviciilor pe care le furnizăm, Mediderma ia foarte în serios protecția și confidențialitatea prelucrării datelor de la utilizatori și clienți, depunând toate eforturile necesare pentru a respecta reglementările în vigoare. Prin urmare, informațiile dvs. personale sunt prelucrate în siguranță și cu cea mai mare atenție.

2. În ce scop colectăm datele dvs. personale?

Principalul scop pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal este de a facilita și de a îmbunătăți serviciul pe care vi-l oferim prin intermediul acestui site web.

De asemenea, colectăm datele dvs. pentru a gestiona și a răspunde la solicitări de informații, întrebări profesionale, îndoieli, reclamații, precum și pentru a cunoaște opinia utilizatorilor cu privire la produsele oferite de Mediderma. Crearea și gestionarea unui cont personal cu înregistrare unică pentru a fi utilizat în achiziționarea produselor și serviciilor oferite. Realizarea gestionării clienților la nivel administrativ, contabil și fiscal, realizarea de studii de piață pentru a măsura calitatea produselor și serviciilor noastre, precum și trimiterea de informații de interes privind noi promoții sau produse.

Pe de altă parte, vă punem la dispoziție adresa de e-mail recruitment@sesderma.com pentru ca dumneavoastră să ne puteți transmite CV-ul dumneavoastră în cazul în care sunteți interesat să participați la un proces de selecție de personal în cadrul companiei noastre.

De asemenea, vă informăm că Mediderma a implementat politica de a nu mai primi CV-uri pe suport de hârtie, astfel că, dacă sunteți interesat să vă înscrieți la procesul de selecție, trebuie să o faceți prin intermediul canalului pus la dispoziție pe web.

Pentru a oferi un serviciu personalizat pentru Utilizator, adaptând aceste servicii la profilul personal și geografic al acestuia, precum și la preferințele și gusturile sale.

Pentru a defini tipologii, segmentări și profiluri de utilizatori, precum și pentru a furniza, gestiona, administra, extinde și îmbunătăți serviciile și/sau produsele, prin analizarea utilizării produselor de interes de către Utilizatori.

Afișarea de informații editoriale sau comerciale special concepute pentru profilul dedus pe baza interesului Utilizatorului pentru produsele respective. Acest profil poate fi, de asemenea, dedus pe baza locației geografice a dispozitivului sau a terminalului de pe care sunt vizualizate produsele; cu toate acestea, se va solicita întotdeauna o autorizație prealabilă specifică pentru a prelucra aceste informații.

Pentru a proiecta noi servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.

Pentru a procesa cookie-uri pentru a îmbunătăți funcționarea site-ului web și pentru a îndeplini scopurile acestuia.

3. Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal? Cu alte cuvinte, care este temeiul juridic pentru ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Temeiul juridic care ne legitimează să prelucrăm datele dvs. poate fi diferit: în unele cazuri poate fi consimțământul persoanelor în cauză, în altele respectarea unei obligații legale din partea noastră, în altele respectarea unui contract și/sau a unei relații comerciale, sau interesul legitim al operatorului de date.

Temeiul juridic care ne legitimează să prelucrăm datele dvs. poate fi diferit: în unele cazuri poate fi consimțământul persoanelor vizate, în altele respectarea unei obligații legale din partea noastră, în altele respectarea unui contract și/sau a unei relații comerciale, sau interesul legitim al operatorului de date.

Temeiul juridic:

Pentru a facilita și îmbunătăți serviciul pe care vi-l oferim prin intermediul acestui site web: interes legitim.

Pentru a gestiona și a răspunde la cererile de informații: consimțământ.

Crearea și gestionarea unui cont personal, efectuarea de consultații profesionale: contract.

Pentru a cunoaște opinia utilizatorilor: interes legitim.

Gestionarea clienților: contract.

Trimiterea de buletine informative sau de informații de interes despre noi promoții sau produse: consimțământ.

Prelucrarea persoanelor de contact ale persoanelor juridice: interes legitim.

Gestionarea cookie-urilor: consimțământ.

Procesul de selecție a personalului: consimțământ.

Servicii personalizate pentru utilizator, profilare, preferințe, analiză, gusturi, segmentare, conceperea de noi servicii, analiza locației geografice a dispozitivului care accesează site-ul web: consimțământ.

Gestionarea Points Club: consimțământ.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, se va înțelege că acesta a fost dat fără echivoc, acesta fiind considerat un act afirmativ clar din partea dumneavoastră, care manifestă respectivul consimțământ. Consimțământul pe care l-ați dat poate fi revocat în orice moment, prin intermediul canalelor de contact de pe acest site.

4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Datele vor fi păstrate pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și în funcție de temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în conformitate cu obligațiile legale, precum și pentru a determina eventualele răspunderi care pot apărea din acest scop și din prelucrarea datelor.

Datele vor fi păstrate pentru perioada prevăzută de lege pentru a respecta obligațiile legale fiscale, fiscale sau administrative, pentru a putea răspunde la reclamații. Perioada de păstrare a datelor va începe să curgă de la încetarea contractului, de la revocarea consimțământului sau de la opoziția la un anumit tratament.

5. Când împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu alte entități? Care sunt aceste entități?

Dacă ne-ați dat consimțământul, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către companiile din Grupul Sesderma (introduceți un link către o listă a companiilor din Grup www.skindreamer.com; www.mediderma.com; www.sesderma.com www.clinicaserrano.com; www.centrowellnessdrserrano.com). În alte cazuri, poate fi necesar să se comunice datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți pentru a vă furniza serviciul solicitat, de exemplu, companiilor de transport și livrare sau procesatorilor cu care această entitate a încheiat contracte în conformitate cu art. 28 din GDPR. În mod similar, datele pot fi transferate sau comunicate, dacă este cazul, băncilor pentru încasare sau plată, precum și la cererea Administrațiilor Publice, a instanțelor de judecată sau a tribunalelor. Datele pot fi transferate către celelalte societăți din Grup, a căror identitate este cuprinsă în acest text legal, ale căror activități sunt legate de produsul achiziționat.

În afară de aceste cazuri, nu sunt prevăzuți destinatari ai datelor dumneavoastră.

6. Transferul internațional de date

Datele cu caracter personal pe care le colectăm rămân în Spania și, în anumite situații, în cadrul Spațiului Economic European, deoarece Sesderma și celelalte companii din Grup sunt prezente în alte țări europene.

În unele cazuri, închiriem servicii de Cloud Computing în Statele Unite ale Americii, cu transfer de date internațional. În aceste cazuri, se adoptă garanții corespunzătoare pentru a proteja datele dumneavoastră; despre acestea puteți obține informații suplimentare scriind la info@sesderma.com.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal?

Vă puteți exercita următoarele drepturi: Accesul, rectificarea, portabilitatea datelor, ștergerea, restricționarea sau, atunci când este posibil, dreptul la opoziție. Pentru a vă exercita aceste drepturi, trebuie să trimiteți o scrisoare la adresa: C/ Grabador Esteve 8, 46004, Valencia, Spania. sau, dacă preferați comunicarea online, trimițând un e-mail la: info@sesderma.com.

Trebuie să specificați care sunt drepturile pe care doriți să le exercitați și, în același timp, trebuie să atașați o fotocopie a cardului național de identitate sau a unui document de identitate corespunzător. În cazul în care acționați prin reprezentare legală, trebuie să furnizați, de asemenea, un document care să dovedească reprezentarea și un document de identificare a acesteia.

În orice caz, puteți să vă opuneți primirii acestor comunicări comerciale, prin intermediul procedurii simple și gratuite activate în e-mail sau, dacă este cazul, trimițându-ne un e-mail la info@sesderma.com.

În plus, în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate, puteți depune o reclamație la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (https://www.aepd.es/).

De asemenea, în cazul în care nu doriți să continuați să primiți e-mail-uri de la MEDIDERMA, S.L., trebuie doar să trimiteți un mesaj la adresa info.romania@sesderma.com, indicând adresa dvs. de e-mail și faptul că doriți să vă dezabonați de la NewsLetter.

8. Măsuri de securitate în prelucrarea datelor dumneavoastră personale

În cele din urmă, vă informăm că MEDIDERMA, S.L. va adopta măsurile tehnice și organizatorice prevăzute de lege în sistemul său informatic pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor stocate, evitând astfel alterarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat la acestea; ținând cont de stadiul actual al tehnicii, de costurile de aplicare și de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile de probabilitate și gravitate diferite asociate cu fiecare dintre operațiunile de prelucrare.

În cazul în care obțineți un cont de utilizator pentru a accesa site-ul web, trebuie să aveți o parolă personală și netransmisibilă, fără a o transfera unor terțe părți. Utilizatorul va fi responsabil pentru ceea ce se întâmplă în contul său și trebuie să fie conștient de riscurile utilizării acestuia și să își asume responsabilitatea pentru acesta.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail la adresa info.romania@sesderma.com.

MEDIDERMA, S.L., 2021 ©Toate drepturile rezervate.