AVERTISMENT LEGAL

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE FURNIZORULUI DE SERVICII ALE SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE.

În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă informăm că proprietarul site-ului este: MEDIDERMA, S.L. Cu sediul social în aceste scopuri la Avda Del Molins, 12 - Polígono industrial La Murta, Puçol 46530, Valencia, Spania.

Registrul Comerțului din Valencia, Pagina V-31793, Volumul 4761, Folio 199 și NIF B96188164. 

Tel: 961414221/963528323; E-mail: info.es@sesderma.com

1. Introducere

Prezentul Avertisment legal reglementează utilizarea site-ului web http://shop.mediderma.es/ (denumit în continuare "website-ul") deținut de MEDIDERMA, S.L., (denumită în continuare "MEDIDERMA" sau "proprietarul"), cu codul de identificare fiscală B-96188164 și cu sediul social în Avda Del Molins, 12 - Polígono industrial La Murta, Puçol 46530, Valencia, Spania.

Accesul la website este gratuit, cu excepția costului de conectare prin intermediul rețelei de telecomunicații furnizate de furnizorul de acces contractat de utilizatori. 

2. Acord

Utilizarea website-ului conferă condiția de utilizator și implică acceptarea tuturor condițiilor și termenilor de utilizare incluși în acest Avertisment legal.

Utilizatorilor li se recomandă să citească periodic și cu maximă atenție și periodic acest Avertisment Legal, deoarece condițiile de utilizare a website-ului, cuprinse în Avertismentul menționat anterior, pot suferi modificări.

MEDIDERMA își rezervă dreptul de a modifica unilateral condițiile și termenii de utilizare a acestei pagini. Orice astfel de modificări vor fi publicate în mod vizibil pe site, indicându-se în partea de sus a documentului data ultimei actualizări. În cazul în care veți continua să utilizați serviciile oferite pe site, după ce condițiile de utilizare ale acestuia au fost modificate, se va înțelege că acceptați modificările aduse acestora.

3. Navigare, acces și securitate:

Accesarea și navigarea pe acest site implică acceptarea și cunoașterea avertismentelor legale, a condițiilor și a termenilor de utilizare conținute în acesta. MEDIDERMA depune toate eforturile pentru ca navigarea să se desfășoare în cele mai bune condiții posibile și pentru a evita orice tip de daune care ar putea fi cauzate în timpul navigării.

Titularul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele de orice fel care pot fi cauzate Utilizatorilor prin utilizarea altor browsere sau a unor versiuni diferite ale browserelor pentru care a fost proiectat site-ul web.

Accesul la acest site web se realizează într-un mediu securizat, astfel încât informațiile sunt transmise în formă criptată.

4. Obligațiile utilizatorului

4.1 Obligația de a utiliza în mod corespunzător website-ul

Condițiile de acces și de utilizare a acestui site sunt supuse legislației în vigoare și principiilor de bună credință și de utilizare legală de către utilizator a acestuia, fiind interzis, în general, orice tip de acțiune în detrimentul MEDIDERMA și contrară prezentului Avertisment Legal.

Utilizatorul se angajează să utilizeze acest serviciu fără a se angaja în activități care pot fi considerate ilicite sau ilegale, care încalcă drepturile MEDIDERMA sau ale unor terțe părți, sau care pot deteriora, face inutilizabil, supraîncărca sau deteriora site-ul web sau împiedica utilizarea normală a acestuia de către alți utilizatori

4.2 Interdicții

Este interzisă utilizarea acestui site web în scopuri ilegale sau neautorizate, în special și fără limitare:

1) Orice formă de încălcare a drepturilor terților (dreptul la viață privată, dreptul la propria imagine, drepturile de proprietate intelectuală și industrială etc.).

2) Utilizarea conținutului acestui site pentru a realiza orice tip de publicitate, cum ar fi trimiterea de e-mail-uri nesolicitate (spam) sau comunicări similare.

3) Introducerea de viruși informatici, fișiere defecte sau orice alt software sau program informatic care poate provoca daune sau modificări neautorizate ale conținutului sau sistemelor accesibile prin intermediul acestui site web.

5. Actualizări

Informațiile care apar pe acest site sunt actuale la data ultimei actualizări. Titularul își rezervă dreptul de a actualiza, modifica sau șterge informațiile de pe acest site web.

6. Proprietatea intelectuală

Toate informațiile conținute în acest website, precum și designul grafic și codurile utilizate, sunt protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de protecție incluse în Decretul legislativ regal 1/1996, din 12 aprilie, care aprobă textul revizuit al Legii privind proprietatea intelectuală. Aceste drepturi aparțin în exclusivitate MEDIDERMA, sau licențiatorilor săi, prin urmare, este exclus în mod expres orice act de reproducere, distribuție, transformare sau comunicare publică, precum și orice tip de transfer, al întregului sau al unei părți din conținutul acestui site și, în general, al oricărui obiect care, conform legislației în vigoare, este protejabil prin reglementări de proprietate intelectuală.

Tot conținutul web și tot conținutul disponibil prin intermediul produselor și serviciilor Proprietarului, inclusiv design, text, grafică, imagini, video, informații, aplicații, software, muzică, sunet și alte fișiere, precum și selecția și aranjarea acestora (denumit în continuare "Conținutul") sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului sau a licențiatorilor săi, cu toate drepturile rezervate.

Nicio parte a conținutului site-ului nu poate fi modificată, copiată, distribuită, încadrată, reprodusă, republicată, descărcată, extrasă, afișată, publicată, transmisă sau vândută în orice mod sau prin orice mijloace, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Niciun conținut web nu poate fi încărcat sau republicat pe vreun site de internet, intranet sau extranet sau integrat în vreo bază de date sau compilație. Orice altă utilizare a Conținutului web este strict interzisă.

Conținutul acestui site nu trebuie să fie utilizat pentru diseminare publică sau în scopuri comerciale și nu trebuie modificat fără acordul prealabil scris al Proprietarului.

7. Mărci înregistrate:

Toate mărcile comerciale, logo-urile și anagramele afișate pe acest site sunt proprietatea MEDIDERMA, sau a unor companii terțe. Este interzisă în mod expres utilizarea, fără consimțământul prealabil, a oricărui element al acestui site care face obiectul protecției în conformitate cu legislația în vigoare privind proprietatea industrială. În special, este interzisă utilizarea mărcilor, denumirilor comerciale, semnelor comerciale, numelor, logo-urilor, sloganurilor sau a oricărui tip de semn distinctiv aparținând Proprietarului.

8. Politica de confidențialitate

Dacă doriți să cunoașteți politica noastră de confidențialitate cu informații extinse despre protecția datelor, faceți clic aici.

9. Politica privind cookie-urile

Dacă doriți să cunoașteți Politica noastră privind cookie-urile, faceți clic aici.

10. Hyperlinkuri

Utilizatorii care doresc să introducă link-uri de pe propriile pagini web către pagina web a MEDIDERMA trebuie să respecte condițiile detaliate mai jos, fără ca ignorarea acestor condiții să excludă responsabilitățile derivate din Lege:

1) Linkul va face doar legătura cu pagina de start sau pagina principală, dar nu o poate reproduce în nici un fel (linkuri in-line, copierea textelor, a graficii etc.).

2) Va fi interzisă, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare în orice moment, în orice situație, stabilirea de frame-uri de orice fel care să implice această pagină sau să permită afișarea conținutului prin intermediul adreselor de internet, în orice situație, astfel încât: (I) produce sau poate produce eroare, confuzie sau înșelăciune în rândul utilizatorilor cu privire la adevărata origine a serviciului sau a conținutului; (II) presupune un act de comparație sau imitație neloială; (III) servește pentru a profita de reputația mărcii și prestigiul SESDERMA sau (IV) în orice alt mod este interzis de legislația în vigoare.

3) Pagina care introduce linkul nu trebuie să facă nicio declarație falsă, inexactă sau incorectă despre MEDIDERMA, angajații săi sau activitățile pe care le desfășoară.

4) În nici un caz nu se va menționa pe pagina în care se află link-ul că MEDIDERMA și-a dat acordul pentru includerea link-ului sau că sponsorizează, colaborează, verifică sau supraveghează în alt mod serviciile expeditorului.

5) Este interzisă utilizarea oricărei mărci verbale, grafice sau mixte sau a oricărei alte mărci distinctive MEDIDERMA în cadrul paginii web a expeditorului, cu excepția cazurilor permise de lege sau autorizate în mod expres de MEDIDERMA și cu condiția ca, în aceste cazuri, să fie permisă o legătură directă către pagina web MEDIDERMA, în modalitatea stabilită în prezenta clauză.

6) Pagina care stabilește legătura trebuie să respecte cu fidelitate Legea și nu poate în niciun caz să furnizeze sau să facă legături către conținuturi proprii sau ale unor terți care: (i) sunt ilegale, dăunătoare sau contrare moralei și bunelor obiceiuri (pornografice, violente, rasiste etc.); (ii) induc sau conduc la crearea unei legături către pagina web MEDIDERMA, sau către orice alt conținut de orice fel care: (i) este ilegal, dăunător sau contravine moralei și bunelor obiceiuri (pornografice, violente, rasiste etc.). ); (ii) induce sau ar putea induce în utilizator concepția falsă că MEDIDERMA subscrie, aprobă, susține, aderă sau sprijină în vreun fel ideile, declarațiile sau expresiile, legale sau ilegale, ale expeditorului; (iii) sunt nepotrivite sau nu au legătură cu activitatea MEDIDERMA, având în vedere locul, conținutul și obiectul paginii web a expeditorului.

În orice situație, MEDIDERMA își rezervă dreptul de a interzice legăturile către pagina sa web și de a cere eliminarea acestora atunci când nu respectă condițiile cerute în această secțiune.

11. Responsabilitate

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice încălcări care pot fi comise sau pentru daunele care pot fi cauzate unor terțe părți ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau nelegitime a website-ului.

MEDIDERMA nu va fi responsabilă pentru eventualele daune care pot apărea din cauza interferențelor, omisiunilor, întreruperilor, virușilor informatici, defecțiunilor telefonice sau deconectărilor în funcționarea operațională a sistemelor electronice sau informatice, cauzate de motive independente de voința societății, întârzierilor sau blocajelor în utilizarea sistemelor menționate, cauzate de deficiențe sau supraîncărcarea liniilor telefonice, supraîncărcarea sistemului de internet sau a altor sisteme electronice.

Titularul nu garantează veridicitatea și nici nu este responsabil pentru orice consecințe care ar putea apărea în urma unor erori în conținutul furnizat de terți care ar putea apărea pe acest site.

De asemenea, MEDIDERMA nu va fi responsabilă pentru conținutul, produsele sau serviciile care pot fi vizualizate prin intermediul legăturilor electronice, direct sau indirect, prin intermediul site-ului, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 17 din Legea 34/2002, din 12 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSSI). În cazul în care un utilizator consideră că există un site legat cu un conținut ilegal sau inadecvat, acesta trebuie să informeze MEDIDERMA, urmând procedura stabilită în secțiunea 9 a prezentului Avertisment Legal.

Link-urile nu reprezintă în mod necesar existența unei relații între MEDIDERMA și persoanele și entitățile care dețin paginile la care acestea oferă acces, nici recomandarea, promovarea sau identificarea MEDIDERMA cu declarațiile, conținutul sau serviciile furnizate prin intermediul acestora.  Proprietarul își rezervă dreptul de a elimina unilateral și în orice moment link-urile care apar pe site-ul său.

MEDIDERMA nu are cunoștință despre conținutul și serviciile site-urilor legate și, prin urmare, nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat de ilegalitatea, calitatea, lipsa actualizării, indisponibilitatea, eroarea sau inutilitatea acestora sau pentru orice alt prejudiciu care nu îi este direct imputabil.

Proprietarul website-ului este exonerat de răspundere pentru "cookie-urile" pe care terții le pot instala pe hard disk-ul computerului utilizatorului.

12. Comunicare

Pentru orice comunicare ce poate fi necesară, trebuie să trimiteți un e-mail la info.es@sesderma.com sau să trimiteți o comunicare scrisă la MEDIDERMA, Avda Del Molins, 12 - Polígono industrial La Murta, Puçol 46530, Valencia, Spania. 

Utilizatorul acceptă în mod expres utilizarea poștei electronice ca procedură valabilă pentru trimiterea de comunicări.

13. Jurisdicția competentă și legislația aplicabilă

Termenii și condițiile care guvernează acest website și toate conflitele ce pot apărea din acesta sunt guvernate de legislația spaniolă.

Orice litigiu care poate apărea în urma accesării sau utilizării acestui site web va fi supus jurisdicției instanțelor din Valencia, în cazul în care reclamantul nu este un consumator.

SESDERMA, S.L., 2021 ©Toate drepturile rezervate