Termeni și condiții generale

 

Aceste condiții generale reglementează raportul juridic ce decurge din procesele contractare derulate între utilizatorii website-ului aflat la adresa: www.mediderma.ro deținută de proprietarul site-ului. Clienții/utilizatorii acceptă condițiile generale din momentul în care se înregistrează pe acest site, utilizează sau contractează serviciul sau achiziționează orice produs. Acest document poate fi tipărit și stocat de către utilizatori. Proprietarul site-ului web pune la dispoziția utilizatorilor adresa de e-mail care apare în mențiunea legală a site-ului web, pentru ca aceștia să poată adresa orice întrebare cu privire la Condițiile generale.

Proprietarul / vânzătorul / locatorul / furnizorul de servicii a website-ului este:

Nume: SESDERMA LABORATORY SRL, Str. AGHIREȘ, Nr. 1B, Et. 3, Sector 2, 020265, Bucuresti, Romania.. Adresa de contact: info@sesderma.com

UTILIZATORUL site-ului este un oaspete, un utilizator înregistrat sau un client, care dobândește statutul de utilizator înregistrat în momentul înregistrării pe acest site, și de client în cazul în care achiziționează oricare dintre serviciile sau produsele de pe site. 

 

1. Legi aplicabile

Prezentele Condiții generale sunt supuse legislației spaniole, dispozițiilor Legii 7/1998 din 13 aprilie 1998 privind condițiile generale de contractare, Decretului legislativ regal 1/2007 din 16 noiembrie 2007, prin care se aprobă textul revizuit al Legii generale pentru apărarea consumatorilor și utilizatorilor și alte legi complementare, Regulamentului (UE) 2016/679, Legea europeană privind protecția datelor, Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 7/1996, din 15 ianuarie, privind reglementarea comerțului cu amănuntul, Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, Codul civil și orice altă reglementare europeană, statală sau autonomă care ar putea fi aplicabilă.

 

2. Standarde. Informare, acord și modificări

Prezentele norme definesc drepturile și obligațiile părților: PROPRIETARUL SITE-ULUI și UTILIZATORUL site-ului.

UTILIZATORUL declară că le cunoaște și le acceptă, fiind de acord că acestea reprezintă totalitatea acordurilor încheiate între el și PROPRIETARUL SITE-ULUI, fără a fi necesară o altă transcriere scrisă, considerând fiecare Regulă ca fiind separabilă și independentă de celelalte.

PROPRIETARUL website-ului își rezervă dreptul de a modifica aceste clauze, fără preaviz, și poate îmbunătăți, șterge sau adăuga conținut și servicii. Continuitatea UTILIZATORULUI pe pagini presupune că acesta le consultă și le acceptă de fiecare dată când utilizează serviciul.

Pentru a realiza accesibilitatea și lizibilitatea acestor condiții contractuale, în cazul în care destinatarii au calitatea de utilizatori, consumatorul și utilizatorul trebuie să fie informați despre existența și conținutul acestora înainte de încheierea contractului. Mărimea fontului acestor condiții de contract trebuie să fie astfel încât, într-o vizualizare normală a browserului consumatorului, mărimea fontului să fie mai mare de un milimetru și jumătate, iar contrastul cu fundalul să fie suficient pentru a fi ușor de citit.

 

 3. Descrierea serviciilor

PROPRIETARUL website-ului este o societate comercială care oferă spre vânzare produse sau servicii în conformitate cu condițiile particulare care apar în dreptul ofertei fiecăruia dintre acestea. Utilizatorii pot face achiziții pe site.

4. Produse și servicii

PROPRIETARUL website-ului furnizează serviciile și oferă spre vânzare produsele care apar pe Site și care sunt exprimate clar și fără echivoc alături de acestea, o descriere care include condițiile particulare ale fiecăruia dintre ele.

Lista ingredientelor poate suferi modificări. Vă recomandăm să consultați ingredientele direct pe ambalajul produsului înainte de utilizare.

5. Sistemul de plată

UTILIZATORUL paginilor PROPRIETARULUI website-ului acceptă modalitatea de plată stabilită de  SITE la momentul achiziției. În cazul în care sunt afișate mai multe opțiuni, UTILIZATORUL acceptă modalitatea de plată ales de acesta. Opțiunile de plată sunt cele stabilite prin condițiile particulare ale fiecărui produs sau serviciu selectat.

6. Utilizarea site-ului web

UTILIZATORUL se angajează să utilizeze acest site web în conformitate cu regulile de utilizare și să nu desfășoare activități contrare legii, moralității sau ordinii publice. De asemenea, UTILIZATORUL se angajează să nu efectueze acțiuni care să afecteze vizualizarea, să extragă informații sau să încerce să acceseze bazele de date interne.

UTILIZATORUL nu va utiliza site-ul web al PROPRIETARULUI pentru:

a) a efectua o achiziție neautorizată, falsă sau frauduloasă.

b) să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcționalitatea website-urilor PROPRIETARULUI.

c) să obțină sau să încerce să obțină acces neautorizat.

PROPRIETARUL website-ului își rezervă dreptul de a anula comenzile UTILIZATORULUI sau de a refuza accesul, fără notificare prealabilă, în cazul în care acesta desfășoară oricare dintre activitățile de mai sus și de a lua măsurile legale corespunzătoare.

7. Litigii

În cazul unui litigiu, UTILIZATORUL se adresează cu prioritate PROPRIETARULUI website-ului pentru a obține o soluție amiabilă. Pentru toate chestiunile litigioase care privesc PROPRIETARUL website-ului, se aplică legislația spaniolă și sunt competente instanțele și tribunalele de la domiciliul din Spania al PROPRIETARULUI sau de la domiciliul consumatorului, în cazul în care destinatarul serviciilor este un consumator.

8. Drepturi de autor, proprietate intelectuală și publicitate

PROPRIETARUL website-ului respectă drepturile de proprietate industrială și intelectuală ale unor terțe părți.

Este interzisă reproducerea, copierea, comunicarea publică, distribuirea sau modificarea elementelor din aceste pagini web sau încălcarea drepturilor supuse protecției, cu excepția cazului în care este autorizată de titularul drepturilor. Reproducerea totală sau parțială a conținutului de pe site-urile PROPRIETARULUI SITE-ULUI este interzisă.

Conținutul furnizat de acest site web face obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială și este proprietatea exclusivă a PROPRIETARULUI sau a persoanelor fizice sau juridice care, după caz, sunt informate. Proprietatea intelectuală se extinde, pe lângă conținutul din posesia PROPRIETARULUI, la grafica, logo-urile, designul, imaginile, bazele de date, conținutul bazelor sale de date și codul sursă utilizat pentru programarea sa.

9. Condițiile de vânzare a produselor sau serviciilor pe website

PROPRIETARUL website-ului pune la dispoziția utilizatorilor produse care pot fi achiziționate în schimbul unui preț. Acestea se achită prin intermediul site-ului prin intermediul mijloacelor de plată stabilite și sunt accesate de către utilizator prin descărcare.

9.1 Condiții de expediere

Acestea sunt reglementate într-un document separat, accesibil prin intermediul website-ului. Costurile de expediere sunt informate în momentul achiziției, deși se poate renunța la ele dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite pe website.

9.2 Comenzi și retururi

Acestea sunt reglementate într-un document separat.

9.3 Informații, dreptul de retragere și comunicări înainte și după încheierea contractului.

PROPRIETARUL website-ului furnizează în orice situație informații clare și exacte despre prețurile produselor sau serviciilor oferite, informând în mod expres dacă prețul include sau nu taxele aplicabile și dacă există sau nu costuri de transport.

Înainte de contractare, PROPRIETARUL a informat UTILIZATORUL cu privire la diferitele proceduri care trebuie urmate pentru încheierea contractului, că societatea va arhiva documentul electronic astfel încât acesta să fie accesibil UTILIZATORULUI, cu privire la mijloacele tehnice puse la dispoziția UTILIZATORULUI pentru a identifica și corecta erorile de introducere a datelor și cu privire la limba sau limbile în care poate fi formalizat contractul.

PROPRIETARUL confirmă primirea acceptului către UTILIZATOR prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a acestuia după încheierea contractului. Conținutul e-mailului include informații scrise privind condițiile și modalitățile de exercitare a dreptului de retragere și de rezoluție și documentul de retragere și revocare, dacă este cazul. Dreptul de retragere este aplicabil în cazul vânzărilor online.

Termenul de exercitare a dreptului de retragere: 14 zile calendaristice de la primirea bunurilor.

Costuri de returnare în caz de retragere: utilizatorul suportă costurile directe de returnare a bunurilor pentru care se exercită dreptul de retragere.

10. Reglementări privind protecția datelor.

Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile de pe site-ul web conțin informații generale privind protecția datelor pentru utilizatorul site-ului web care nu s-a înregistrat sau care solicită informații despre produse sau servicii. 

În cazul în care un utilizator se înregistrează pe site-ul web sau efectuează o achiziție în calitate de invitat sau în alt mod, se aplică următoarele reglementări privind protecția datelor.

 10.1 Măsuri de securitate

Datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi prelucrate în scopul contractului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

În niciun caz datele cu caracter personal din prelucrare nu vor fi transmise sau comunicate unor terțe părți, cu excepția cazului în care există instrucțiuni exprese scrise.

Persoanele care fac parte din structura și sunt resursele umane ale PROPRIETARULUI au fost autorizate de către acesta să prelucreze date cu caracter personal, s-au angajat în mod expres și în scris să respecte regulile de confidențialitate și să respecte măsurile de securitate corespunzătoare funcțiilor lor, despre care au fost informate în scris.

Sunt adoptate și menținute măsurile de securitate necesare și sunt garantate drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu dispozițiile articolului 32 din GDPR, iar următoarele măsuri, printre altele, sunt stabilite, dacă este cazul:

(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;

b) capacitatea de a asigura în permanență confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și serviciilor de prelucrare;

(c) capacitatea de a restabili cu promptitudine disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal în cazul unui incident fizic sau tehnic;

(d) stabilirea unui proces de verificare, evaluare și apreciere periodică a eficienței măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea prelucrării;

(e) alte măsuri de securitate luate prin responsabilitatea sa proactivă, ținând seama de datele cu caracter personal prelucrate.

În special și dacă este cazul, PROPRIETARUL website-ului garantează că datele cu caracter personal pe care le integrează în sistemele sale de prelucrare, pe care le stochează sau pe care le prelucrează pe suporturi automatizate, vor fi găzduite pe serverele sale sau, dacă este cazul, pe cele ale subcontractanților săi și vor fi accesibile prin intermediul propriului acces securizat la internet. Serverele sau echipamentele de găzduire a datelor sunt:

(a) securizate, în conformitate cu cerințele GDPR; și

b) Situate în Uniunea Europeană.

10.2 Informații privind protecția datelor și drepturile.

PROPRIETARUL website-ului sau operatorul de date informează utilizatorul cu privire la următoarele:

Operator de date:

Nume: SESDERMA LABORATORY SRL, Str. AGHIREȘ, Nr. 1B, Et. 3, Sector 2, 020265, Bucuresti, Romania.. Adresa de contact: info.romania@sesderma.com

Scopurile prelucrării: îndeplinirea, dezvoltarea și controlul contractului de achiziție. Trimiterea de comunicări comerciale sau promoționale.

Temeiul juridic: contractul și consimțământul, cu condiția ca acesta să fie dat și poate fi revocat în orice moment. Interesul legitim în cazul prelucrării datelor persoanelor de contact ale persoanelor juridice în scopul exclusiv al prelucrării în scopuri de contact.

Destinatarii: Datele pot fi transferate către autoritățile fiscale pentru a respecta obligațiile legale. Acestea pot fi transferate către instituțiile bancare, în vederea gestionării încasărilor.

Perioada de păstrare: în cazul contractului, în perioada în care pot fi depuse cereri de despăgubire, în timpul termenului de prescripție. În cazul consimțământului, până la revocare sau până la exercitarea dreptului de opoziție.

Drepturi: Exercitarea drepturilor de acces, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, rectificarea, opoziția, ștergerea sau eliminarea, după caz, portabilitatea și limitarea prelucrării, poate fi exercitată de către persoana în cauză printr-o cerere scrisă, însoțită de un document oficial de identificare, adresată la adresa de contact care apare în prezentul contract, și poate fi direcționată pentru a depune plângeri la Agenția spaniolă pentru protecția datelor.

Alte informații privind protecția datelor pot fi găsite în Politica de confidențialitate a site-ului web.

11. Model de formular pentru exercitarea dreptului de retragere:

(acest formular trebuie completat și trimis numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

În atenția (aici vă rugăm să introduceți numele întreprinzătorului, adresa completă a acestuia și, dacă sunt disponibile, numărul de fax și adresa de e-mail) (*):

Prin prezenta, vă informez/vă informăm (*) că renunț/reziliem prin prezenta la contractul meu/al nostru (*) de vânzare a următorului bun/prestare a următorului serviciu (*)

Comandat la/recepționat la (*)

Numele consumatorului și al utilizatorului (utilizatorilor) (*)

Adresa consumatorului și a utilizatorului (utilizatorilor) și a utilizatorului (utilizatorilor) (*)

Semnătura consumatorului și a utilizatorului (utilizatorilor) și a utilizatorilor (numai în cazul în care acest formular este prezentat pe hârtie) (*)

Data (*)